İpek Yolu’nun Tarihi ve Bedesten

Bedesten, birçok esnafın bir arada toplanarak, değerli ürünleri sattığı çarşı olarak bilinmektedir.

İpek Yolu olarak bilinen tarihi ticaret ve kültür yolu, miladın ilk asrından başlayarak 15 asır boyunca kullanılmıştır. Uğradığı her şehre ekonomik, kültürel değerler bırakan İpek Yolu’nun, Sapanca’dan da geçtiği, burada ticari ve kültürel anlamda canlılık yarattığı bilinmektedir. Sadece tüccarların değil, aynı zamanda bilgelerin, orduların, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de geçiş yolu olan İpek Yolu şehirleri, bu sebeple dünyanın en değerli merkezleriydi.

Bedesten olarak isimlendirdiğimiz bu güzel mekanda, İpek Yolu’nun ve Sapanca’nın tarihi zenginliğinin hatırlanmasını, tarihteki bedestenler gibi ekonomik ve kültürel hayatı bir çatı altında toplayarak canlandırmayı amaçlıyoruz.